X
Išči
EN

Urbani čebelar

Namen društva Urbani čebelar* je združevanje posameznikov, ki delujejo na področjih čebelarstva, apiturizma, okoljevarstva, kmetijstva, biotehnologije, kulture, arhitekture in oblikovanja, krajinske arhitekture in urejanja okolja ter sorodnih področjih v Ljubljani in Sloveniji; povezovanje vseh, ki podpirajo aktivnosti na omenjenih področjih; pomoč pri uresničevanju njihovih skupnih interesov (skupni interes je prispevati k razvoju in uveljavljanju urbanega čebelarsta kot dejavnosti, ki prispeva k varstvu in razvoju mestnega okolja in lahko omogoči rast bivalne kakovosti); delovanje za promocijo in uveljavitev urbanega čebelarjenja oziroma dvig javne zavesti o pomenu čebel in drugih opraševalcev v mestu; dostop vseh, ki delujejo na teh področjih do javnih finančnih sredstev; delovanje za izboljševanje prostorskih in drugih pogojev dela (urbanih) čebelarjev na sistemski ravni in delovanje za izboljševanje njihovega položaja nasploh.

Društvo Urbani čebelar si prizadeva za naslednje cilje:

  • povezovanje urbanih čebelarjev in skrb za dobrobit čebeljih družin v mestnem okolju ob upoštevanju nosilne sposobnosti prostora za to dejavnost ter za trajnostno sobivanje z drugimi opraševalci,
  • izboljšanje informiranja javnosti o urbanem čebelarjenju, njegovem obstoju in delovanju ter možnosti za njegov razvoj v Sloveniji in širše,
  • izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji oziroma njihovo pomlajevanje,
  • afirmacija urbanega čebelarjenja s strani stroke v najširšem pomenu (od promoviranja dobre prakse v skladu z veterinarskimi in higienskimi smernicami, ki se tičejo čebelarstva nasploh, do akademske oziroma znanstvene raziskovalne ravni),
  • izboljšanje pogojev za urbano čebelarjenje in sobivanje z drugimi divjimi opraševalci v mestnem okolju Ljubljane ter drugih večjih mestnih središčih Slovenije in tudi zunaj njenih meja,
  • izboljševanje zdravstvenega stanja slovenskih čebel in skrb za pasemsko čistost avtohtone kranjske sivke,
  • povečanje količine medovitih rastlin in dreves v urbanih okoljih,
  • izboljšanje stopnje domače samopreskrbe z medom in čebeljimi pridelki,
  • povezovanje urbanega čebelarjenja z drugimi panogami, ki si prizadevajo za izboljšanje kakovostne ravni življenja v mestih.

Si sapis, sis apis!

* Čeprav se uporablja moška oblika imena, so k sodelovanju seveda vabljene tudi urbane čebelarke!