Sredi poletja leta 2014 se je zaključila prenova meščanskega čebelnjaka v centru Idrije, ki je bil zasnovan pred skoraj sto leti in velja za enega redkih tovrstnih (ohranjenih) biserov pri nas.

Meščanski čebelnjak je bil zgrajen leta 1925, naročil ga je domačin Franc Lapajne, velik trgovec s čipkami in iniciator produkcijskega načina njihove izdelave. Za realizacijo čebelnjaka je poskrbel mizarski mojster Jože Kenda (ki si je s tem izdelkom pridobil mojstrski naziv), narejen pa je bil po vzoru oziroma po sliki iz nemške strokovne čebelarske knjige, izdane leta 1910.

R-mescanskicebelnjak09-2013

Posebnost tega čebelnjaka, ki ga ločuje od tradicionalne forme slovenskega čebelnjaka je razširjeni osrednji del (izbočen erker), izdelan iz mrežastih oken tankih profilov. Čebelnjak namreč ni bil namenjen le ukvarjanju s čebelami, ampak so ga lastniki, člani idrijske družine Lapajne, uporabljali tudi za občasno sestankovanje in druženje s prijatelji ter prostočasno uživanje.

R-mescanskicebelnjak10-2013

Lapajnetovi so bili lastniki čebelnjaka vse do konca 2. svetovne vojne, ko je bil objekt nacionaliziran, zatem pa je prehajal iz rok v roke kar osmih lastnikov. Čebele so v njem domovale do leta 1986, potem je bil čebelnjak, eden od predvidoma dveh tovrstnih v Sloveniji, prepuščen propadanju.

R-mescanskicebelnjak01-2013

Prvotne panjske končnice, ki pa se niso ohranile, je z različnimi motivi iz ljudskega izročila poslikal poslikal znameniti idrijski slikar Nikolaj Pirnat.

R-mescanskicebelnjak07-2013

Zob časa je na zapuščenem čebelnjaku pustil opazno sled.

R-mescanskicebelnjak14-2013

Izvedbeni načrt za obnovo, ki se je začela v letu 2013, je delo idrijskega arhitekta Cveta Kodra. Obnova zajema ureditev objekta in njegove okolice – okrog čebelnjaka naj bi bil zasajen vrt z medovitimi rastlinami.

R-mescanskicebelnjak17-2013

Kot novost se je pri obnovi v čebelnjaku pojavila tudi električna napeljava, ki je prej ni bilo.

R-mescanskicebelnjak29-2013

Obnovitvena dela so bila zaključena poleti 2014, ko so v njem idrijski čebelarji obudili tudi čebelarske vsebine. Enajst panjev v objektu je novih, enajst pa starejših oziroma restavriranih.

R-mescanskicebelnjak00-2013

Del mestnega čebelnjaka bo odprt in namenjen obiskovalcem, del pa so ga že zaprli in vanj naselili čebele.

Projekt je rezultat uspešne prijave občine in lokalne razvojne agencije na razpisu, ki poteka na čezmejnem območju Slovenije in Italije ter spodbuja razvoj in promocijo podeželskega turizma, ki ga povezuje s ponudbo kakovostnih tipičnih izdelkov ter ohranja vrednote lokalnega izročila in dediščine.

Vir fotografij: časopis Komunitator