Pozna jesen je čas, ko v čebelji družini ni več pokrite zalege, vse zajedalske pršice-varoje pa se nahajajo na telesih čebel. To je idealen čas za uspešen zadnji udarec varoji. Kratek videoprispevek lepo prikazuje ekološke metode zimskega zatiranja varoje.

Uporaba oksalne kisline je v sodobnem čebelarstvu v rokah izobraženega in veščega čebelarja eden od najbolj učinkovitih in varnih načinov zatiranja varoj, saj je verjetnost nastanka odpornosti varoj na to preprosto organsko kislino minimalna, možnost ostankov škodljivih snovi v čebeljih pridelkih pa nična.