Članice in člani društva Urbani čebelar si prizadevamo za ekološki pristop k čebelarjenju, kar predvsem pomeni uspešno delo s čebelami skozi vse leto brez uporabe kemičnih derivatov bojnih strupov za zatiranje škodljivcev.

Tak pristop, pri katerem se za zatiranje varoj uporablja zgolj naravne organske kisline, zahteva več pozornosti, znanja in upoštevanja različnih zunanjih dejavnikov, zato je dobrodošla udeležba na stalnih izobraževanjih, ki jih organiziramo v ta namen.

V sredo, 21. 8. vas vabimo na prezentacijo Damirja Lovriča pri panjih za Veterinarsko fakulteto v Ljubljani s praktičnim prikazom aplikacije mravljične kisline v panjih s počasnim dolgotrajnim izhlapevanjem. Spoznali boste različne tehnike in detajle hlapilnikov kot tudi dobili konkretne nasvete glede ravnanja z njimi.

Naslednji dan, v četrtek, 22. 8. pa bomo za zainteresirane članice in člane organizirali strokovni obisk pri ing. Ivanu Jurkoviču v Črnučah, ki nam bo predstavil svoje večdesetletne izkušnje z nakladno panjsko tehnologijo in z uspešnim ekološkim pristopom k zatiranju čebeljih škodljivcev zgolj na bazi sublimacije oksalne kisline.

Detajle o urah, lokacijah in informacije o prijavah prejmete po elektronski pošti.

G.T.