21. februar je mednarodni dan maternega jezika. Najzgodnejši znan zapis na temo čebele v slovenščini najdemo v Trubarjevem prevodu Svetega pisma iz leta 1582.

Zanimivo pri tem je, da je pasaža v oklepaju, ki omenja čebelje satje, Trubarjev ustvarjalni dodatek, v izvirniku tega pridevnika (čebelje) ne najdemo …

Protestanti so se zavedali narečne diferenciacije na slovenskem etničnem ozemlju, saj so v slovarju na koncu Dalmatinove biblije (1584, III, DdIIIb) čebele zapisane v treh variantah: Zhbéle (Crajnſski), Bezhéle (Coroſhki), Zhmele (Slovenſki, Besjazhki).

Na portalu Fran od oktobra 2019 deluje Korpus16 s prepisi del slovenskih protestantskih piscev: 45 knjižnih del na 12.945 straneh. Vsa besedila so na voljo brezplačno (CC-BY).

Povezava na: www.fran.si/korpus16

 

GT (povzeto po M. Stanonik: Čebela na cvetu in v svetu)