Na pobudo člana našega društva Tomislava Burnaća smo konec leta 2017 na Pošto Slovenije naslovili predlog za izdajo priložnostne poštne znamke ob svetovnem dnevu čebel.

Komisija za izdajo poštnih vrednotnic pri oddelku za tržno komuniciranje in filatelijo je na podlagi naše društvene vloge pred kratkim potrdila izdajo znamke ob praznovanju prvega svetovnega dneva čebel. Znamka bo tako izšla predvidoma 25. maja 2018.

Poslan predlog za izdajo priložnostne poštne znamke

Trenutno je v pripravi razpis za oblikovanje znamke, kuverte – ovitka prvega dne in žiga prvega dne (na tej povezavi si lahko ne-filatelisti ogledate, kako je vse to običajno videti). V kratkem se bo oblikovala tudi ekipa strokovnih sodelavcev pri pripravi navodil za oblikovanje. Načeloma so “na mizi” naslednji predlogi:

–         oblikovanje bloka z znamko: kot osrednji motiv bloka bi lahko bila prikazana kranjska sivka (Apis mellifera carnica), prav tako bi bilo dobro, če bi bil na bloku prikazan portret Antona Janše, utemeljitelja modernega čebelarstva. Na bloku mora biti tudi zapis »20. maj – svetovni dan čebel«;

–         ovitek prvega dne oz. kuverta: motiv ovitka prvega dne naj bi prikazoval naslovnico Janševe knjige;

–         žig prvega dne: motiv naj bo v povezavi s čebelarstvom, na njem bo tudi zapis »svetovni dan čebel«, predlog je, da je žig na pošti 4274 Žirovnica, t.j. pošta, pod katero spada Breznica na Gorenjskem, rojstni kraj Antona Janše.

 

Člani društva Urbani čebelar smo navdušeni in se zahvaljujemo, da je Pošta Slovenije sprejela naš predlog za izdajo priložnostne poštne znamke, ter se veselimo izziva pri iskanju ustreznih oblikovnih rešitev.

 

Znamka z vonjem po medu, 2015

Pošta Slovenije je na pobudo ČZS pred leti že izdala posebno znamko z vonjem po medu, in tudi sicer čebele niso redke gostje poštnih znamk širom sveta. Kljub temu pa bo to lep dodaten – in trajen – košček v mozaiku dogodkov ob prvem svetovnem dnevu čebel.

 

G.T.