(Stran je v izdelavi. Društvo Urbani čebelar je leto 2017 zaključilo s 34 člani.)