Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika

Na današnji dan (3. februar 1758) se je rodil frančiškanski duhovnik, publicist, jezikoslovec, prevajalec in pesnik Valentin Vodnik, čigar dvestoletnico smrti (8. januar 1819) obeležujemo letos. Deloval je v poznorazsvetljenski dobi, literarna zgodovina pa ga je ustoličila za prvega (pravega … Continue reading Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika