Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je na svoji seji dne 23. aprila 2015 sprejel sklep, da se Društvo Urbani čebelar sprejme v polnopravno članstvo ČZS.

Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je na svoji 16. redni seji, dne 23. aprila 2015 skladno z določili 10. člena Pravil ČZS sprejel naslednji Sklep štev. 221: Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije z dnem sprejema tega sklepa sprejema Društvo Urbani čebelar v polnopravno članstvo Čebelarske zveze Slovenije. Sklep št. 221 o sprejemu Društva Urbani čebelar v polnopravno članstvo ČZS velja od 23. 4. 2015 dalje.

Društvo Urbani čebelar se zahvaljuje za sprejem in pričakuje veliko dobrega in uspešnega sodelovanja na čebelarskem področju!

Spletna povezava: Čebelarska zveza Slovenije