Vse, kar smo, vse je minljivo. /
Z menoj premine tvoj obraz, /
ki v brezizhodnosti se čas /
nasmehnil mi je zapeljivo.
(Dane Zajc, Temna žena)