(Kratka recenzija odmevnega dokumentarnega filma Markusa Imhoofa iz leta 2012.)

 

Glede na trende v lokalno dominantnem publicističnem diskurzu je samo vprašanje časa, kdaj se bo začelo tudi čebelarje označevati za »nebrzdane kapitaliste« in »poblaznele neoliberalce«; navsezadnje svoje »suženjske delavke«, ki so prisiljene v »nečloveške produkcijske razmere«, s »pohlepno grabežljivostjo ropajo« vse »presežne vrednosti« njihove proizvodnje …

Kajne?

Pri čemer obstaja velika verjetnost, da isti pisci, ki v manihejski nedogled premetavajo omenjene fraze, na kakšnem drugem mestu (ali pa celo istočasno) zagovarjajo pomen lokalnega pridelovanja bio hrane, zagotavljanja samopreskrbe itn.

More_Than_Honey3

Mojstrstvo dokumentarca s povednim naslovom Več kot med (More Than Honey, 2012, Markus Imhoof) je v tem, da na filmsko subtilen in pripovedno nevsiljiv način med drugim spretno izpostavi tudi uvodoma omenjen paradoks, ne da bi s teznostjo lomastil po gledalčevi glavi, kot se to pogosto zgodi antropocentričnim eko katastrofičnim dokumentarcem. Priletni švicarski avtor Imhoof pri filmu, ki presega povprečne koordinate žanra tudi s tem, da s svojo izjemno vizualnostjo meji na poetični esej, izhaja iz osebne zgodbe (njegovi predniki so se ukvarjali s čebelarstvom), da bi v poglobljeni raziskavi prečil več kontinentov in se lotil globalne problematike množičnega umiranja čebel.

More_Than_Honey2

A kot rečeno: mojstrstvo dela je v tem, da je ta avtorjeva raziskava, ki je sicer rdeča nit filma, obenem zgolj osnovna, pripovedna raven dokumentarca, ki čisto mimogrede sproža tudi razmislek o naravi različnih družbenih/državnih ureditev in njihovih daljnosežnih posledic. (Kak naiven idealist bi čebelji združbi utegnil pripisati celo samoupravne poteze.) Čisto dovolj je recimo na Hieronimusa Boscha spominjajoča sekvenca Kitajcev, ki viseč po jablanah ročno s čopiči oprašujejo posamezne cvetove, da bi se razkrila norost centralnoplanskih agrarnih reform, katerih ena od posledic je bila ta, da so cele pokrajine ostale brez čebel – se pa film ne izogne niti težavam intenzivne plantažne pridelave v Kaliforniji …

Seveda pa so zadeve še kompleksnejše. Čeprav so čebele tu nekaj deset milijonov let dlje od človeka, je njihovo preživetje v obliki, ki zagotavlja opraševanje in proizvodnjo hrane, danes bolj kot kdajkoli odvisno prav od uvodnega izkoriščevalca ter mere uspešnosti simbioze z njim.

Več kot med je kljub svoji esejistični naravi v času, ko potekajo velike tožbe in pritožbe glede fitofarmacevtskih sredstev oziroma kar globalnega nadzora nad hrano, pravzaprav urgenten dokumentarec.

Gorazd Trušnovec

Objavljeno v reviji Ekran, september-oktober 2013.

More_Than_Honey4

Povezava na trailer: https://www.youtube.com/