Van Morrison: Tupelo Honey (naslovna skladba istoimenskega albuma, 1971), sicer tudi zaključni song iz filma Uleejevo zlato s Petrom Fondo.