V četrtek, 6. 9. 2018 ob 18h vabimo aktivne in bodoče čebelarke in čebelarje na delavnico izpolnjevanja HACCP obrazcev, ki so sestaven del dokumentacije pri delu z živili.

HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane. Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelce, živinorejce, čebelarje, za transport in skladiščenje živil, za gostince, trgovce z živili ter predelovalno živilsko industrijo. Načela HACCP se uporabljajo na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo.

Svoj nadzor mora vzpostaviti vsak čebelar, ki pridela več čebeljih pridelkov, kot jih porabi za zasebno domačo rabo. Za zasebno domačo rabo se šteje vse, kar porabimo “doma za štirimi stenami”. Tudi prijateljem in znancem podarjeno živilo mora biti varno! Čebelar je skratka zavezan k vodenju ustrezne dokumentacije o tem celovitem sistemu nadzora, ki mora biti tudi na vpogled ob morebitnem inšpekcijskem obisku.

Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin leta 2015 posodobila Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP; strokovno brošuro v PDF obliki lahko najdete na tej povezavi.

Terenski svetovalec Roman Marinko bo v četrtek, 6. 9. 2018 ob 18h na kratko osvežil smernice HACCP in skozi praktične primere prikazal, kako se v čebelarski praksi pravilno izpolnjuje in vodi ustrezno dokumentacijo. Delavnica bo potekala v Centru kulture Španski borci v Ljubljani (“bralnica” v 1. nadstropju), Zaloška 61.

Vabljeni!