Drevesu evodija (Tetradium daniellii) ne pravijo zaman tudi “čebelje drevo”, saj daje v poznopoletnem, brezpašnem času obilje dragocenega cvetnega prahu in nektarja čebelam in drugim opraševalcem …

Kdor bi želel prejeti za prgišče semen tega drevesa, lahko samo pošlje kuverto s prilepljeno znamko in svojim naslovom na sedež društva Urbani čebelar, in spomladi bodo lahko bodoča, za čebele več kot dobrodošla drevesa, že kalila.

“Tudi, če bi vedel, da bo jutri svet razpadel, bi danes kljub temu posadil svojo jablano.” – Martin Luther

GT