Erzurum, 1.–5. september 2014


Prišlo je obdobje, v katerem sta osebna motiviranost in iskanje alternativne službe še kako pomembna. Zgolj zaključiti faks in pridobiti diplomo ni več dovolj, od nas zahtevajo tudi izkušnje – in to istočasno s študijem. Kakorkoli že, pot me je zanesla na Sardinijo in v Gano, kjer sem se prvič soočila s čebelarjenjem. Dve popolnoma različni okolji, na eni strani moderen pristop, na drugi strani tradicionalen, v obeh primerih pa gre za brezpogojno spoštovanje čebel. Delo z njimi me je pomirjalo, njihova skrivnostnost pa dodatno vznemirila za dodatno izobraževanje v tej panogi.

Po vrnitvi v Slovenijo sem bila odločena akumulirati dodatno znanje kjerkoli bo le to možno. Tako sem naletela na objavo o odprtem Forumu 5th Apimedica and 4th Apiquality v Erzurumu v Turčiji, ki je bil v začetku septembra 2014 organiziran s strani svetovnega združenja čebelarjev, Apimondije. Na njihovih kongresih in simpozijih konstantno poročajo o novostih v apiterapiji.

Apiterapija, ki se v glavnem opira na klinične preizkušnje, manj pa na raziskave molekularne biokemije, povezuje človeka z naravnimi čebeljimi pridelki, ki so vmesni člen sožitja med rastlino – čebelami in človekom. Znanstveniki in strokovnjaki z različnih koncev sveta so delili znanje, ki je vključevalo dolgoletne raziskave v laboratorijih, na terenu ali osebno s pacienti, prav tako tudi različne metode čebelarjenja. Očitna je zaskrbljenost za čebele, na katere vplivamo predvsem ljudje z vsemi aktivnostmi v okolju in tudi direktno s sebičnim odnosom, ko jim nekateri čebelarji odvzamejo vso hrano, v pohlepu za večjim iztržkom čebeljih pridelkov.

In tu se razblini slika o sožitju, saj se očitno še vedno premalo zavedamo, da je to le dar iz panja ne pa nekaj, kar bi nam bile dolžne dati.

Pet dni predavanj, obiskov agrikulturnih centrov, čebeljih družin, pogovorov z lokalnimi čebelarji mi je odstrlo še do sedaj zastrte zavese o svetu čebel.

Soočila sem se z rezultati raziskav o antibakterijski učinkovitosti propolisa in matičnega mlečka, ozdravljenih pacientov, ki so trpeli za multiplo sklerozo, spoznala sem napredne raziskave na področju uporabe čebeljih pridelkov v kozmetiki, uporabi medu pri zaviranju protozojskih bolezni pri pacientih v Sudanu, primerjavi medu kot antioksidanta z ostalimi sintetičnimi antioksidanti, terapije s čebeljim strupom itd.

Apimedica2014-2

 

Navajam povzetke nekaj ključnih predavanj in objavljenih člankov oziroma predstavljenih študij z izvirnimi naslovi.

Antibacterial activity of bee venom: Izolirali so strup iz čebelje vrste Apis mellifera. Potencialna raziskava antimikrobne učinkovitosti na različne bakterije: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsielle pneumoniae, Escherichia coli. Rezultat: inhibicija razvoja in preživetja patogenih bakterij, možna uporabnost čebeljega strupa kot komplementarnega antimikrobnega agenta.

Comparing the antioxidant activity of propolis with vitamin E and a synthetic antioksidant, BHT: Primerjava sintetičnih antioksidantov kot sta BHA (butylated hydroxyanisole) in BHT (butylated hydroxytoluene) z naravnim antioksidantom (propolisom). Rezultati so pokazali višjo antioksidantno aktivnost v propolisu napram sintetičnim. Za testiranje so uporabili 2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH–a meritveni test).

Investigation of flora in Erzurum and Sivas cities according to beekeeping: Podrobna raziskava na področju sistematske botanike in fitofiziologije rastlin na čebelarsko pomembnih območjih Erzuruma in Sivasa v Turčiji. Poglobili so se v pestrost rastlinskih vrst, prisotnost endemičnih vrst tako rastlinskih kot živalskih, na vpliv klematskih sprememb in dobo cvetenja.

Study of major sources of pollen production in Iran: Raziskovali so različne karakteristike cvetnega prahu (lastnosti, velikost, barva, količina in sestava), ter popisali rastlinske vrste, ki vsebujejo največje koncentracije cvetnega prahu.

Honey bees and their products as »BIO–indicators« of environmental pollution: Odziv čebel na različno prisotne polutante v okolju. Kako ti vplivajo na njihov razvoj, reprodukcijo, obnašanje in na kakovost njihovih proizvodov. Podrobno raziskujejo vpliv težkih kovin na čebelje družine in akumulacijo le-teh v čebeljih proizvodih.

Natural treatment including apitherapy for a group of pregnant women with multiple sclerosis: Uporaba apiterapije kot alternativno zdravljenje MS v kombinaciji z ajurvedskimi znanji, posebnimi dietami, psihoterapijo in s spremembo v načinu življenja pacientk z diagnozo MS v času nosečnosti. Rezultati: ni bilo znakov MS v času nosečnosti, niti po porodu, otroci so se rodili zdravi brez vsakršnih zapletov.

Bacteriostatic and bactericidal activity of different Spanish honey: Želeli so dokazati antimikrobično kapaciteto v različnih vrstah španskega medu z različnih geografskih območij. Testirali so med, pridobljen v Grenadi, Galiciji, La Alcarriji in provinci León. Antimikrobsko aktivnost so testirali in vitro proti Gram – pozitivni bakteriji Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes in proti Gram – negativni bakteriji Escherichia coli in Pseudomonas aeruginosa. Rezultati vseh vrst medu so pokazali zaviranje rasti in celo povzročili smrt bakterij. Najvišjo antibakterično aktivnost so dokazali z avokadovim, kostanjevim in cvetličnim medom.

Bee products in cosmetic products: Uporaba propolisa, matičnega mlečka, čebeljega voska in medu v kozmetičnih proizvodih (losionih, kremah, milih, šamponih, rdečilih in balzamih za ustnice itn.)

 

Vsi dokazi so se nagibali v korist čebeljih pridelkov in pripravkov ter njihovi varni uporabi v vsakdanjem življenju. Prav skozi prakso sta se izoblikovala pojma apipreventiva, preprečevanje in apiterapija, zdravljenje bolezni s pomočjo medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, voska in čebeljega strupa. Menim, da so vsa ta spoznanja pomembna, saj v času, ko potrošnja kemičnih zdravil narašča, s tem tudi narašča odpornost bakterij na antibiotike, ki naj bi nam omogočili zdravljenje, a se izkažejo za neučinkovite. Zato je promoviranje pridelkov iz čebeljega panja v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami, kar na primer prakticira staroindijska knjiga življenja ajurveda več kot opravičljivo.

 

Alma Nuhić

 

Povezava: http://apimedica-apiquality2014.org/