V okviru Čebelje poti, ki je v Ljubljani zaživela v 2015, poteka akcija »Pomagajmo čebelici v mestu – Ocvetličimo okna in balkone«, v kateri lahko prebivalci Ljubljane tudi sami pripomorejo k ohranjanju avtohtone medonosne čebele in njene kompleksne ter zelo pomembne vloge v naravi.

Z akcijo, ki je nastala v sodelovanju Mestne občine Ljubljana in BTC s partnerji: Hofer, Merkur, Semenarna / Kalia, Medex in Minicity, se nagovarja prebivalce Ljubljane, da zasadijo svoja okenska cvetlična korita z medovitimi rastlinami in s tem pomagajo čebelicam v mestu.

Ob predstavitvi akcije sta podžupanja Tjaša Ficko in predsednik uprave BTC d.d. Jože Mermal zasadila medovite rastline. Levo: član društva Urbani čebelar Franc Petrovčič. (Foto: Doris Kordić)

Ob predstavitvi akcije sta podžupanja Tjaša Ficko in predsednik uprave BTC d.d. Jože Mermal zasadila medovite rastline. Levo: član društva Urbani čebelar Franc Petrovčič. (Foto: Doris Kordić)

Letošnja akcija je nadaljevanje in nadgradnja projekta »Pomagajmo čebelici v mestu« iz leta 2014, ki je prvič organizirano predstavil idejo selitve čebele v mesto. V Ljubljani je v zadnjih letih zraslo kar nekaj urbanih čebelnjakov, tako zasebnih kot tistih, ki so jih postavila posamezna podjetja in predvsem vrtci ter šole. A da bi čebele imele dovolj paše in lahko pridelale več medu, jim moramo pomagati še naprej in še bolj. Z zasaditvijo medovitih rastlin, ki so povrhu tudi avtohtone sorte, lahko tako čebelam in okolju na preprost in lep način pomagamo vsi, ne le navdušeni čebelarji. Tako poskrbimo za ohranitev slovenske čebele in domačih rastlinskih vrst, ob pogledu na cvetoče mesto pa bo zagotovo marsikomu zaigralo tudi srce.

Tradicija čebelarjenja v Ljubljani in njeni okolici sega že v čas prvih prazgodovinskih naselbin, danes pa v mestu spremljamo razcvet urbanega čebelarjenja na čelu s pionirjem na tem področju – Cankarjevim domom. Med, pridelan na območju Mestne občine Ljubljana, je izredno kakovosten. Analize referenčnih laboratorijev so pokazale, da je med v Ljubljani neoporečen, kar kaže na to, da se Ljubljana lahko pohvali z izredno kakovostnim okoljem.

Zaradi vsega naštetega je bila zasnovana tudi Čebelja pot, ki je zaživela lani, letos pa je poleg akcije »Pomagajmo čebelici v mestu – Ocvetličimo okna in balkone«, nadgrajena še z:
– Botanični vrt, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Plečnikova hiša, Slovenski etnografski muzej in Zavod Eneja, socialno podjetje, so se povezali med seboj in ob strokovni pomoči Mestne občine Ljubljana oblikovali pedagoške programe za vse triade devetletke.
– V okviru Fakultete za arhitekturo so študenti v seminarju prof. Mihe Dešmana zasnovali idejne projekte za čebelja stojišča in za urbani čebelnjak. Izbrani so bili trije projektni predlogi, ki bodo v kratkem tudi realizirani – idejna rešitev za čebelja stojišča v Tivoliju, modularni čebelnjak in pa učni opazovalni čebelnjak v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.
– S strokovnjaki s področja čebelarstva ter predstavniki društva Urbani čebelar so izdelali priporočila za postavljanje čebeljih stojišč v urbano tkivo s čimer želijo dolgoročno in trajnostno urediti to področje in zagotoviti kakovostno sobivanje čebelarjev, čebel in meščanov.

Mestna čebelja oaza

Slovenija je edina evropska država, kjer je avtohtona čebela zaščitena, zaradi njene ogroženosti pa je skrb za njeno ohranitev še toliko pomembnejša. Čebele namreč izginjajo zaradi več faktorjev, od podnebnih sprememb, do onesnaženosti okolja in uporabe številnih pesticidov. Prav ti so najbolj nevarni, saj kljub temu, da so koncentracije posameznih pesticidov minimalne, dolgoročno kombiniranje za čebelje družine, z njimi pa posredno tudi za druge živalske in rastlinske vrste, pomeni propad. Več pesticidov, ki ogrožajo obstoj celotnih čebeljih družin, je moč najti na kmetijskih površinah in v ruralnih okoljih, zato je selitev čebel v mesta več kot smiselna, saj tam pesticidov skorajda ni moč najti, pa tudi kemijske analize medu, ki ga pridelajo urbane čebele dokazujejo čistost in visoko kakovost njihovega medu ter drugih čebeljih pridelkov.

Vir in povezava: http://www.ljubljana.si/

Glej tudi: prispevek v Slovenski kroniki RTV SLO