LOGOTIP COLOR

Društvo Urbani čebelar
Podmilščakova ulica 44
1000 Ljubljana

ID za DDV: 58980695
Matična številka: 4062485
DUNS številka: 507391813
PIC code: 903369537

IBAN: SI56 6100 0000 7591 276, Delavska hranilnica d.d.

Predsednik: Gorazd Trušnovec, 031-253-929
Kontakt: urbani.cebelar@gmail.com

Društvo Urbani čebelar ima naslednje organe: Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija.

Častna člana društva Urbani čebelar sta g. Ljubo Struna in g. Franc Šivic.

Facebook: Urbani Čebelar

Spletna publikacija Urbani čebelar ima medn. številko ISSN 2463-9869.

Društvo Urbani čebelar ima odobren status društva v javnem interesu pri MKGP.