V letu 2018 smo uspešno izvedli društveni nadaljevalni tečaj nakladnega čebelarjenja z mentorjem ing. Damirjem Lovrićem; zaradi velikega interesa odpiramo poziv za 2. sezono izobraževanja v letniku 2018/19.

S predavanji bomo začeli že v novembru 2018, torej prihodnji mesec, tečaj bo potekal v partnerstvu z Biotehničnim izobraževalnim centrom na Ižanski, kjer bi bila tudi predavanja. Izobraževanje bo v 2. sezoni organizirano nekoliko drugače, in sicer bo osnovni modul (zimski) predvidoma brezplačen, za nadaljevalnega (letnega), pri katerem bo poudarek na praktičnem prikazu sprotnih posegov z vsakokratno obrazložitvijo, pa je predvidena približno enaka šolnina kot doslej. Prostora je za 15-20 udeležencev, prednost pri pozivu imajo tisti, ki so se v letu 2018 že udeležili tečaja in bi v naslednji sezoni nadaljevali s strokovnim izpopolnjevanjem, ter članice in člani društva Urbani čebelar.

 

Prvi pregled stanja v panjih po zimi na terasi CD; foto: Gorazd Trušnovec

 

Predviden vsebinski potek izobraževanj:
– Neformalno preverjanje znanja, na podlagi ugotovljenega se prilagodi začetno težavnostno raven prezentacij.
– Uvod v biologijo čebele in čebelje družine, kondicija čebelje družine (ugotavljanje stanja v panju po vedenju čebel – satja pri tem ne dajemo ven iz gnezda).
– Tehnologija čebelarjenja: opravila in pregledi čebel; kdaj in kaj naredimo ob določenem pregledu (cilj je minimizirati število pregledov in trajanje posameznega pregleda); vsako opravilo bomo obdelali in utemeljili teoretično in od zgodnje pomladi dalje praktično pri čebelah ter opozorili na najpogostejše napake in jih obrazložili – zakaj ne izvajati določenih ukrepov in zakaj so tista opravila, ki jih prikažemo, pravilna za uspešen razvoj čebelje družine.
– Ukrepi ob pregledih, če so prisotna odstopanja od pričakovanega z upoštevanjem stanja glede na letni čas; kako nastale težave odpraviti in s katerim ukrepom.
– “Kipp metoda” dr. Gerharda Liebiga – hitra kontrola čebelje družine brez odvečnega listanja po satju in vznemirjanja čebel.
– Profesionalno preprečevanje rojenja – izdelava narejencev, iz ene povprečne družine naredimo do 5 narejencev z enakim ali višjim (!) donosom medu.
– Nadziranje prisotnosti varoje – vsi ukrepi za ekološko zatiranje čez celo čebelarsko leto.
– Pridobivanje medu izključno iz nezaleženega (deviškega) satja in obrazložitev tehnike točenja iz deviškega satja.
– Plus: dodatne teme glede na sprotne potrebe in želje udeležencev.

 

Tečajniki letnika ’18 v parku Tivoli; foto: Živa Lebar

 

Predavanja na BIC in praktični prikazi na panjih urbanih čebelarjev na različnih lokacijah po Ljubljani bodo predvidoma potekali ob torkih popoldne dvakrat mesečno. Tečaj je namenjen vsem čebelarkam in čebelarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje, s poudarkom na tehnologiji nakladnega panja v različnih izvedbah.

Vpis bo treba potrditi in formalizirati do konca oktobra. Če bo interesa več, kot je na razpolago razpisanih prostih mest, imajo prednost zaposleni (v vseh zaposlitvenih inačicah).

 

Prijave se zbirajo (do zapolnitve mest) na e-naslovu: urbani.cebelar@gmail.com