V petek 6. 12. 2019 je v prostorih ČZS na Lukovici potekal posvet ob dnevu čebelarskega turizma in v tem sklopu so bila podeljena tudi priznanja trem občinam, nominiranim kot “čebelam najprijaznejše”.

Čebelarska zveza Slovenije je že deveto leto zapored organizirala natečaj za izbor čebelam najprijaznejše občine z namenom nagrajevanja občin za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in spodbujanja drugih občin k bolj aktivnemu (so)delovanju na tem področju. Na apiturističnem posvetu so bila podeljena priznanja trem občinam, ki so bile s strani pristojnih čebelarskih društve nominirane kot čebelam najprijaznejše v letu 2019 oziroma so na tem natečaju zbrale največ točk. Priznanje za 3. mesto v letu 2019 je prejela občina Beltinci, za 2. mesto je prejela občina Žirovnica in za 1. mesto Mestna Občina Ljubljana.

Za Mestno občino Ljubljana je to že druga uvrstitev na najvišje mesto (in peta zaporedna uvrstitev v finale) po letu 2017, ko je prav tako zmagala na natečaju.

Predsednik ČZS Boštjan Noč in Maruška Markovčič z Odseka za razvoj podeželja MOL; foto: Aleš Süssinger, 2019

Partnerica projekta za izbor čebelam najprijaznejše občine v letu 2019 je Semenarna Ljubljana, ki je trem najvišje uvrščenim občinam podarila različne pakete medovitih semen za člane njihovih čebelarskih društev.

Vsem trem občinam in čebelarskim društvom, ki so občine predlagali, čestitke tudi s strani ČD Urbani čebelar! Ponosni smo na svoj prispevek k sobivanju občanov MOL in čebel v urbanem okolju.

GT