Kratka napoved pilotnega projekta “Medena celica”, ki ga društvo Urbani čebelar izvaja v okviru EU konzorcija FoodE – Food Systems in European Cities.