Leto 2016 je v Mestni občini Ljubljana potekalo v znamenju naslova Zelene prestolnice Evrope, občinska ekipa pa je v sodelovanju s številnimi zunanjimi akterji izvedla vrsto aktivnosti na področju trajnostnega razvoja.

Poseben poudarek je bil tudi na zaščiti čebel in ostalih opraševalcev ter razvoju čebelarstva, tako v strnjenem urbanem okolju kot na podeželskih območjih Mestne občine Ljubljana.

V nadaljevanju predstavljamo ducat vsebinskih sklopov, na katerih je bilo največ postorjenega za podporo mestnemu čebelarstvu v letu 2016.

 

1. MEDOVITE RASTLINE

Javne površine

Ljubljana sledi ciljem in zasaja na javnih površinah (zelenice, rondoji, promenade, …) trajnice in medovite rastline. S tem sledi trajnostnim principom gospodarjenja z javnimi površinami in omogoča pašo čebelam v mestu.

Javni sadovnjak

V Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 si je Mestna občina Ljubljana postavila cilj, da se površine MOL izkoristijo za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Konec leta 2015 je v sklopu projekta Zelena prestolnica 2016, župan MOL posadil sadno drevo in s tem odprl prvi javni sadovnjak v Mestni občini Ljubljana. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Poti spominov in tovarištva je posajenih 108 sadik sadnega drevja in 30 sadik okrasnih jablan. Javni sadovnjak je zamišljen kot odprt prostor, namenjen izobraževanju in preživljanju prostega časa. Za sadovnjak skrbita Mestna občina Ljubljana in Kmetijski inštitut Slovenije, oskrba pa je naravi prijazna.

Medoviti vrtovi

V sodelovanju z Zavodom Eneja, socialnim podjetjem je Mestna občina Ljubljana v sklopu Javnega sadovnjaka posadila tudi Medoviti vrt. Pri nastanku so sodelovali otroci, prostovoljci. Rastline so bile delno kupljene in delno donirane, za financiranje, izvedbo in organizacijo je skrbel Zavod Eneja. Na majhnem koščku zemlje so zasajene medovite rastline – začimbnice, zdravilna zelišča in zelenjadnice. Vrtiček je zasnovan kot medovita terapevtska točka za medgeneracijsko učenje in apiterapijo, saj se ob njem nahajajo različna sedišča z mizami, hotel za žuželke, ptičja krmilnica in občasno tudi terapevtske živali. V prihodnosti načrtujemo na tem območju tudi postavitev čebeljih stojišč. Trenutno so v MOL za potrebe promocije čebelarstva in čebel zasnovani trije medoviti vrtovi (Medovit vrt na Grbi, pri Slovenski Filantropiji – Viška hiška in na Grajskem griču) in so del produkta Pustolovska pot, ki ga izvaja Zavod Eneja. Na teh vrtovih je zasajenih preko 100 različnih medovitih rastlin, od otvoritve (marec 2016) do danes jih je obiskalo že več kot 3.700 obiskovalcev.

Otvoritev Medovitega vrta na Grbi; vir: Zavod Eneja

Pomagajmo čebelici v mestu: Ocvetličimo okna in balkone

Mestna občina Ljubljana in BTC s partnerji (Merkur, Semenarna Ljubljana / Kalia, Minicity, Hofer) sta v letu 2016 izvedla skupno akcijo Pomagajmo čebelici v mestu: Ocvetličimo okna in balkone, kjer je bil poudarek dan na osveščanju in spodbujanju prebivalcev Ljubljane, da sadijo na svojih balkonih medovite rastline, ki nudijo čebelam v mestu pašo v času, ko ni drugih paš. V sklopu projekta je bilo organiziranih več dogodkov:

9. 4. 2016 – promocijska predstavitev v sklopu Točke.Zate, kjer so partnerji na stojnicah meščanom delili semena medovitih rastlin in dajali nasvete glede vzgoje teh rastlin, v paviljonu Točke.Zate pa je bilo organizirano predavanje o Slovenskih avtohtonih medovitih rastlinah v izvedbi dr. Jožeta Bavcona in mag. Blanke Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.

16. 4. 2016 – tržni dan v BTC Cityju, kjer so se predstavili partnerji in kjer so bile organizirane različne dejavnosti povezane z medovitimi rastlinami pri vključenih partnerjih, predstavili pa so se tudi predstavniki Čebelje poti.

Od 20. 5. do 25. 8. 2016 je bil odprt fotonatečaj za najlepše ocvetličen balkon oziroma okensko polico z medovitimi rastlinami. Podelitev nagrad je bila v sklopu Medenega dne, 8. 10. 2016.

Drevored mokovcev na sotočju

Mestna občina Ljubljana je na sotočju glavnega toka Ljubljanice in Gruberjevega kanala v sodelovanju s podjetjem Belinka in pod strokovnim vodstvom Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani posadila drevored avtohtonega in medovitega drevesa mokovca (Sorbus aria).

 

2. ČEBELJA POT

Logotip “Čebelje poti”, avtorica CGP Maja Licul

Projekt Čebelja pot Ljubljana, ki je bil zasnovan lani in odprt konec leta 2015, je v letošnjem letu uspešno zaživel. Čebelja pot ni samo pot, ki pelje po točkah po Ljubljani, kjer se nahajajo zanimivosti v povezavi s čebelo in čebelarjenjem v Ljubljani, temveč gre za gibanje enako mislečih, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbimo za dobrobit čebel v mestu. Trenutno združuje že 30 partnerjev, ki smo povezani s čebelami in čebelarjenjem, od izobraževalnih in kulturnih institucij, institucij povezanih z zdravjem do gospodarskih institucij ter seveda posameznih čebelarjev in čebelarskih društev. Čebelja pot ni enkraten, zaprt projekt, ampak je dostopen za nove člane. Akterji se redno srečujemo in imamo vsako četrtletje delovni sestanek, na katerem pregledamo dosedanje delo, predstavimo aktivnosti, načrte in inovacije posameznih članov ter spoznavamo drug drugega.

Organizirana turistična vodenja po Čebelji poti

Turizem Ljubljana je v sodelovanju s snovalci Čebelje poti pripravil turistično vodenje po Čebelji poti, ki ga je izvedel vsak prvi četrtek v mesecu v času trajanja razstave na Ljubljanskem gradu – Ohranimo čebele. Snovalci poti so v sodelovanju s čebelarjem Gorazdom Trušnovcem izvedli izobraževanje za turistične vodnike. Vodenje po Čebelji poti je eden od inovativnih produktov v stalni ponudbi Turizma Ljubljana, ki je namenjen trenutno naročenim skupinam.

ČD Barje pa je v okviru aktivnosti Ljubljana – Zelena prestolnica pripravil dva pohoda za občane, in sicer 10. julija in 25. septembra 2016. Obeh dogodkov se je udeležilo lepo število pohodnikov. Slednji je bil ob zaključku razstave na Ljubljanskem gradu – Ohranimo čebele. Kot zanimivost s tega pohoda naj navedemo vtise turistične vodnice iz Zagreba, ki se je pohoda tudi udeležila. Bila je iskreno navdušena nad tem, kaj vse je Ljubljana naredila za čebele in urbano čebelarstvo ter obenem zagrenjena, saj v Zagrebu ni niti za trohico posluha narediti nekaj podobnega, kar je postorila in ima še v načrtu Ljubljana.

Pedagoški programi na Čebelji poti

MOL je pripravil pedagoške programe za vse tri triade osnovnošolskih otrok. V njih sodelujejo štirje ponudniki Čebelje poti z različnimi prispevki – Botanični vrt z medovitimi rastlinami, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana s spoznavanjem senzoričnih lastnosti medu in pomenom medu v prehrani, Zavod Eneja s pedagoškimi vsebinami, društvo Urbani čebelar s strokovnimi vsebinami, povezanimi s čebelami v mestu ter Plečnikova domača hiša v Trnovem s Plečnikovim čebelnjakom. Predstavljene so bile na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu, kjer so bili deležni velikega zanimanja.

Plečnikov čebelnjak na vrtu mojstrovega domovanja v Trnovem; foto: Miloš Ojdanić/MMC

 

3. PRIREDITVE V SKLOPU ZELENA PRESTOLNICA EVROPE

V sklopu vsebin Zelena prestolnice Evrope 2016 je MOL organiziral predstavitev ljubljanskih čebelarskih društev in čebelarjenja v mesecu februarju in juliju.

Februarja smo se predstavila društva s svojim delovanjem v sklopu meseca, ki je bil posvečen samooskrbi, saj se še kako zavedamo pomena čebel za naš obstoj in poudarili smo so ravno njihovo vlogo opraševalcev.

Celoten mesec julij je bil posvečen Biodiverziteti in čebelam. V sklopu meseca je MOL izvedel naslednje aktivnosti:

Predstavitve delovanja čebelarskih društev

Predstavitev Čebelam najbolj prijazne občine za leto 2015 – na pobudo Občine Laško je bila v Ljubljani organizirana prireditev, katere celodnevno dogajanje je bilo namenjeno predstavitvi čebelarstva in z njim povezanih dejavnosti. Predstavile smo se prve tri nagrajenke oz. finalistke natečaja lanskega leta (Idrija, Laško, Ljubljana).

Tržni dnevi, kjer so svoje produkte ponujali posamezni ljubljanski čebelarji.

Predstavitev Čebelje poti in organizirani dve vodenji po njej.

Delavnica Prijatelji čebel, kjer so se otroci v okviru delavnice seznanili s čebelarko in njeno opremo, pogledali so v virtualni panj s sati, se seznanili s čebeljo hišo. Vsak udeleženec delavnice je prejel certifikat Prijatelj čebel.

Predstavitev cvetočega travnika v Rojah – Botanični vrt skrbi za ohranjanje biodiverzitete.

Predavanje o apiterapiji in o tem, česa vsega se lahko naučimo od čebel.

Predstavitev na Festivalu LAS 2016, Stritarjeva ulica; foto: GT

4. DRUGI DOGODKI IN PRIREDITVE

Festival za tretje življensko obdobje

Že četrto leto zapored je bil v okviru festivala cel dan (30. 9. 2016) posvečen predstavitvi čebelarjenja in čebelarstva v MOL. Letošnje leto smo predstavitvam čebelarskih društev, degustaciji medu in svetovanju s področja uporabe medu dodali tudi predavanje o zgodovini in pomenu urbanega čebelarjenja od pradavnine do danes, za vse zainteresirane pa smo organizirali tudi brezplačno vodenje po Čebelji poti.

Teden medenih sladic v Ljubljani

Pri tem dogodku je šlo za povezavo dveh projektov – Zelene nabavne verige in Čebelje poti v novo zgodbo. Ljubljanski ponudniki gostinskih storitev so izdelali inovativne sladice z medom in jih ponudili svojim obiskovalcem v tednu od 1. do 8. oktobra 2016. Odziv je bil odličen. Prišlo je do dobre povezave lokalnih ponudnikov medu in gostinskih storitev, prav tako pa lahko pohvalimo inovativnost vseh kuharjev.

Medeni dan

Že drugo leto zapored je MOL pripravil v središču Ljubljane na Stritarjevi ulici Medeni dan, na katerem so se predstavili člani Čebelje poti. Letos je potekal v soboto, 8. 10. 2016. Udeležilo se ga je 12 ponudnikov medu, društev in organizacij, s čebelami povezanih pridelkov in izdelkov. Dan je bil namenjen seznanjanju Ljubljančanov in gostov s ponudbo medu na območju Mestne občine Ljubljana.

Medeni dan 2016 na Stritarjevi; foto: Janja Sivec

Ohranimo čebele (razstava na gradu) – 20. 5. do 25. 9. 2016

MOL je s ČZS in Čebelarskim muzejem Radovljica sodeloval pri pripravi razstave Ohranimo čebele na Ljubljanskem gradu v podporo razglasitve 20. maja za Svetovni dan čebel.

Organiziral je čebelarska društva in čebelarje, ki smo izvajali prodajo pred vhodom na razstavo in s svojo ponudbo popestrili dogajanje. Razstavo je obiskalo 35.000 ljudi, od tega veliko število tujih gostov.

MOL je sofinanciral in soorganiziral tudi dogodek slikanja panjskih končnic na Kongresnem trgu, 18. 5. 2016, v sodelovanju z OŠ Antona Janše iz Radovljice.

Dunajski dnevi v Ljubljani (19.-21. 9. 2016)

MOL je predstavil udeležencem posveta Čebeljo pot in čebelarjenje v Ljubljani ter izmenjal izkušnje s kolegi z Dunaja, kjer prav tako sledijo smernicam ohranjanja zdravega okolja in čebelarjenje v avstrijski prestolnici.

Milanski urbani prehranski pakt (MUFPP)

MOL je podpisnik MUFPP in je oddal kandidaturo na MUFPP za nagrado ravno s predstavitvijo Čebelje poti in njenega pomena z vidika ohranjanja samooskrbe in pomena čebel za trajnostni razvoj prehranskih verig.

Festival Lokalnih akcijskih skupin (1. 10. 2016)

V okviru Festivala LAS na Stritarjevi ulici v Ljubljani se je med drugimi akterji predstavljalo tudi društvo Urbani čebelar s promocijskimi gradivi na temo čebelarstva in čebeljimi pridelki mestnih čebelarjev.

 

5. ČEBELARSKA INOVATIVNOST

Urbana čebelja domovanja

Spoštujemo tradicijo slovenskega čebelarjenja, hkrati pa se zavedamo, da urbani prostor narekuje drugačne zahteve glede opreme, ki se postavlja v prostor. Na podlagi strokovnih usmeritev s strani posameznih čebelarjev, ki so vključeni v Čebeljo pot, ter društva Urbani čebelar, je prišlo do sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

V sklopu seminarja prof. Mihaela Dešmana je bil izvedena celoletna seminarska delavnica, kjer so študenti izdelali predloge za urbane čebelnjake in čebelja stojišča. Izdelanih je bilo osem predlogov, od tega tri za opazovalne čebelnjake in pet za čebelja stojišča. Zasnove so bile predstavljene javnosti v BTC Cityju, kjer je bila od maja do junija 2016 odprta razstava Urbana čebelja domovanja, ki je bila predvidena za gostovanje tudi v BTC Cityju v Murski Soboti. Vse rešitve študentov so predstavljene v katalogu Urbana čebelja domovanja, ki ga je sofinanciral BTC v sklopu projekta Misija: Zeleno in je dostopen kot tiskana brošura, pa tudi v PDF obliki na spletni strani.

Urbana čebelja domovanja so bila v okviru okrogle mize predstavljena tudi v Mestni hiši v Ljubljani s spremljajočo serijo strokovnih predavanj, prav tako pa je razstava gostovala tudi v Točki.Zate Zelene prestolnice Evrope 2016.

“Sitsat” – eden od projektov stojišča za panje; seminar prof. Miha Dešman

Projekti so bili predstavljeni podžupanu prof. Janezu Koželju, ki je izbral tri take, ki najbolj izkazujejo urbanost in sledijo modernim smernicam prostorskega in arhitekturnega oblikovanja. Čebelar Damir Škraban je že realiziral postavitev ene od rešitev stojišča za nakladne panje v Tivoliju. MOL mu je dala na uporabo tudi prostor. V Biološkem središču v Ljubljani bo v kratkem postavljena druga projektna rešitev – Medul, kjer gre za inovativni čebelnjak za AŽ panje. Naslednje leto pa bo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani postavljen tudi opazovalni čebelnjak (z AŽ panji) z delovnim naslovom »Step Closer«, enega od idejnih načrtov pa namerava v 2017 realizirati tudi podjetje AquafilSLO v parku pred svojim poslovnim objektom v BTCju.

Poleg omenjene delavnice je bila na Fakulteti za arhitekturo v letu 2016 pod vodstvom izr. prof. Tadeja Glažarja in v sodelovanju z Biotehniško fakulteto izvedena tudi delavnica urbanega čebeljega panja, znotraj katere so študentje razvijali inovativne oblikovne rešitve za posamezne čebelje panje, ki bi morfološko ustrezali mestnemu prostoru in čebelarjenju v tem okolju. Projekti so bili julija 2016 predstavljeni na FA in v Mestni hiši v Ljubljani.

Urbani čebelji panji; seminar prof. Tadej Glažar

Medeni kis

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, član Čebelje poti, je izdelal raziskovalno nalogo na temo pridelave medenega kisa. Gre za izredno zanimivo tržno vsebino, ki jo nameravajo v naslednjem letu še nadgraditi.

Diplomske naloge

Kmetijski inštitut Slovenije s sedežem v Ljubljani je kot Druga priznana organizacija v čebelarstvu razpisal teme za magistrske in raziskovalne naloge za študente, ki bi se želeli znanstveno-raziskovalno ukvarjati s področjem čebelarstva. Več na povezavi KIS.

Članica društva Urbani čebelar Brina Fekonja je v letu 2016 na ALUO tudi diplomirala s temo “Čebelarstvo v urbanem okolju”. Iskreno čestitamo!

Brina Fekonja na podelitvi diplome; vir: ALUO

 

6. PRIPOROČILO ZA POSTAVITEV ČEBELJIH STOJIŠČ V MOL

Zaradi vse večjega zanimanja za postavljanje čebelnjakov znotraj avtocestnega obroča, torej v strnjenem urbanem tkivu, je MOL v sodelovanju s čebelarji, čebelarskimi društvi in Kmetijskim inštitutom Slovenije izdelal priporočila, v katerih je določen tako postopek pridobivanja dovoljenj za namestitev panjev na javna zemljišča, potrebna usposobljenost čebelarjev, maksimalno število dovoljenih panjev na eni lokaciji, oddaljenost med posameznimi lokacijami panjev, kot tudi strokovne smernice v smislu ustreznega načina čebelarjenja, prilagojenega sobivanju čebel in ljudi v mestnem okolju.

Izvedba stojišča čebelarja Damirja Škrabana v parku Tivoli po projektu študentov seminarja prof. Dešmana

7. PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE ČEBELARJEV

V okviru podjetniškega izobraževanja, ki ga je MOL pripravil za kmete ljubljanskega podeželja, v sodelovanju z Zavodom Cene Štupar, so trije čebelarji, ki so vključeni v Čebeljo pot, razvijali in izdelali svoje poslovne načrte. Izobraževanje je potekalo dva meseca, za sprejete udeležence je bilo brezplačno, nastala pa sta dva podjetniška načrt za apiterapevtske dejavnosti v čebelnjaku (Sandi Slanc in Franc Žerjal) ter inovativna podjetniška ideja Najemi panj v izvedbi Gorazda Trušnovca. S tem so nastala tako rekoč tri nova delovna mesta. Vsi tudi že smelo uresničujejo svojo podjetniško pot.

“Najemi panj” – čebelji družini na terasi v Trnovem; foto: Leon Vidic/Delo

8. OSVEŠČANJE IN POMOČ MEŠČANOM

Zaradi izjemnega leta, kar zadeva biološki razvoj čebelje družine oziroma pojava intenzivnejšega čebeljega rojenja, je bila posebna skrb dana tudi lovljenju rojev. Meščani so vztrajno klicali, člani društva Urbani čebelar in drugi mestni čebelarji pa so poskrbeli, da se je večina rojev strokovno odstranila. Pokazalo se je tudi, da obstaja potreba za boljšimi sistemskim organiziranjem tovrstne aktivnosti v prihodnjih sezonah, saj so se meščani začeli pogosteje obračati na MOL s temi vprašanji, ki je tako prevzela vlogo koordinatorja pri posredovanju.

 

9. SOFINANCIRANJE INSTITUCIJ V LJUBLJANI

Občina MOL je eden od ključnih sofinancerjev in/ali ustanoviteljev dveh osrednjih kulturnih mestnih hramov, ki imata na svojih terasah nameščene čebelje panje, to sta Center kulture Španski borci v Mostah ter Cankarjev dom, ki je tudi pionir na področju sodobnega urbanega čebelarstva pri nas. V letu 2016 se je z namestitvijo panjev na streho tema institucijama pridružil tudi Prostor urbane kulture Kino Šiška. Občina MOL daje v začasni najem KUD Obrat zemljišče med Kotnikovo in Resljevo v centru mesta, na katerem so organizirani skupnostni urbani vrtovi »Onkraj gradbišča«, ki kot primer odlične prakse odmevajo tudi v mednarodnem strokovnem okolju. Že dve leti so na vrtovih »Onkraj gradbišča« nameščeni panji s čebeljimi družinami, in z njimi v zvezi je vsako leto organiziranih več promocijsko-predstavitvenih in izobraževalnih dogodkov.

Čebelarjenje na strehi Cankarjevega doma; foto: Srđan Živulović/Bobo

10. PODPORA ŽUPANA MOL

Župan MOL, gospod Zoran Janković se redno udeležuje akcije »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Zadnja leta je bilo v tradicionalni zajtrk vključenih preko 3500 otrok iz MOL, med pa so v celoti priskrbeli kot donacijo čebelarji v mestni občini. Župan g. Janković je tudi podpornik »Čebelje poti«, ki jo je ob prisotnosti podžupana prof. Janeza Koželja in najvišjih predstavnikov ČZS osebno otvoril s slavnostnim nagovorom.

Gorazd Maslo in Maruša Markovčič z odseka za razvoj podeželja ter župan Zoran Janković na društveni stojnici pred Magistratom, foto: Nika Uhan

11. SOFINANCIRANJE DELOVANJA ČEBELARSKIH DRUŠTEV V LJUBLJANI

MOL je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016, sofinanciral tudi delovanje čebelarskih društev in sicer v skupni višini 4.411,48 EUR.

MOL je Čebelarskemu društvu Barje v letošnjem letu predal v brezplačno uporabo zemljišče pri OŠ Livada, kjer bo društvo postavilo šolski čebelnjak, namenjen za šolski krožek, ki ga vodi članica društva.

V sezoni 2016/2017 se je petim čebelarskim krožkom, ki delujejo na šolah znotraj Mestne občine Ljubljana, pridružil še šesti čebelarski krožek, ki ga je ustanovila Srednja trgovska šola na Poljanah v partnerstvu z društvom Urbani čebelar.

Na podlagi vseh izvedenih aktivnosti in prihodnjih načrtov je društvo Urbani čebelar v letu 2016 pridobilo tudi status društva v javnem interesu, tako da je uvrščeno med kandidate za doniranje 0,5 % dohodnine.

 

12. PROMOCIJA ČEBELARSTVA – SPLOŠNO

Čebelarji so redni gostje vseh promocijskih aktivnosti in javnih aktivnosti z odgovarjajočega področja, ki potekajo v MOL. V letu 2016 je bilo v različnih medijih objavljeno preko 70 člankov o mestnem čebelarstvu in čebelarskih aktivnostih v MOL. Vsako leto so vsebine,  povezane s pomenom čebelarstva in uporabe medu v prehrani sestavni del izobraževalnih programov, ki jih MOL izvaja v okviru tehničnih pomoči, namenjene pa so v prvi vrsti ženskam. Od lanskega leta MOL vključuje čebelje pridelke in izdelke v ponudbo protokolarnih daril, za ta namen je bila že izdelana tudi enovita celostna grafična podoba. Je bilo pa v »Ljubljansko košarico« že v preteklosti vključenih več izdelkov petih ljubljanskih čebelarjev. (Čebelarji iz MOL tudi sicer prejemajo najvišje nagrade na kakovostnih ocenjevanjih za svoje čebelje izdelke.) S košarico MOL spodbuja lokalno pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov ter osvešča potrošnike o pomenu lokalno pridelane hrane.

 

 

Mestna občina Ljubljana namerava s podporo čebelarski dejavnosti na temeljih dosedanjega dela in pozitivnih rezultatov nadaljevati tudi v prihodnje.

 

S čebelarskim pozdravom: naj medi!