Where the bee sucks, there suck I“: Angleški skladatelj iz 18. stoletja Thomas Arne je uglasbil eno od pesmi zračnega duha Ariela iz zadnje Shakespearove drame, Vihar. Kratek spev odraža poletno igrivost čebele in cvetov.