Drevesu evodija (Tetradium daniellii) ne pravijo zaman tudi “čebelje drevo”, saj daje v poznopoletnem, brezpašnem času obilje dragocenega cvetnega prahu in nektarja čebelam in drugim opraševalcem …

Kdor bi želel prejeti za prgišče semen tega drevesa, lahko samo pošlje kuverto s prilepljeno znamko in svojim naslovom na sedež društva Urbani čebelar, in spomladi bodo lahko bodoča, za čebele več kot dobrodošla drevesa, že kalila.

Na razpolago so tudi semena latnatega mehurnika (Koelreuteria paniculata), ki je prav tako za čebele zanimivo drevo, saj cveti v poletnem obdobju.

Zrelo socvetje latnatega mehurnika v jeseni; foto: GT

Pozor: ker gre za tujerodne drevesne vrste, svetujemo sajenje izključno na lokacijah, kjer ni mogoče njihovo nenadzorovano širjenje. (Mestno okolje praviloma ustreza temu kriteriju.)

GT

“Tudi, če bi vedel, da bo jutri svet razpadel, bi danes kljub temu posadil svojo jablano.” – Martin Luther