3. mednarodni posvet o urbanem čebelarjenju, katerega namen je mednarodno javnost seznaniti z novostmi in trendi v čebelarskih praksah ter spodbuditi razpravo o potencialih nadaljnjega razvoja čebelarstva znotraj mestnih okolij, bo potekal kot virtualno srečanje 12. 11. 2020.

Del dogodka pod krovnim naslovom “Izzivi in priložnosti urbanega čebelarjenja” bo namenjen razglasitvi zmagovalke natečaja Čebelam najprijaznejša občina 2020, ki ga v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana izvaja Čebelarska zveza Slovenije. Na ta način spodbuja delovanje lokalnih skupnosti in čebelarskih društev ter krepi sodelovanje med njimi.

Predviden program posveta
9:00 – Pozdravni nagovor – Ljubljana in urbano čebelarstvo (Maruška Markovčič, Mestna občina Ljubljana) // Welcome Speech – Ljubljana and urban beekeeping (Maruška Markovčič, City of Ljubljana)
9:20 – 1. predavanje – Prizadevanja za ohranjanje zdravja čebel (dr. Fani Hatjina, Grška kmetijska organizacija DEMETER – Inštitut za živinorejo, Odsek za čebelarstvo, Grčija) // 1. lecture – Efforts to keep bees healthy (Fani Hatjina, PhD, Hellenic Agricultural Organization DEMETER- Institute of Animal Science, Division of Apiculture, Greece)
9:40 – 2. predavanje – Roji, izziv v mestih (dr. Lucija Žvokelj, Nacionalni veterinarski inštitut) // 2. lecture – Swarms, a challenge in the cities (Lucija Žvokelj, PhD, National veterinary institute)
10:00 – 3. predavanje – Divji opraševalci v mestih (doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo) // 3. lecture – Wild pollinators in cities (Danilo Bevk, PhD, National Institute of Biology)
10:20 – 4. predavanje – BeePathNet, Zelena pisarna v Hegyvideku – Predstavitev dobre prakse iz Budimpešte (Predstavnik Zelene pisarne, Madžarska) // 4. lecture – BeePathNet, Hegyvidek Green Office – Presentation of the good practice from Budapest (Representative from the Green Office, Hungary)
10:40 – 11:00 Odmor // Coffee-break
11:00 5. predavanje – Pelodna pestrost urbanega medu (dr. Blanka Ravnjak, Botanični vrt Univerze v Ljubljani) // 5. lecture – Pollen diversity of urban honey (Blanka Ravnjak, PhD, University Botanic Gardens Ljubljana)
11:20 6. predavanje – API vrtec v Ljubljani (Nina Ilič, Zavod Eneja) // 6. lecture – API kindergarten in Ljubljana (Nina Ilič, Institute Eneja)
11:40 7. Okrogla miza »Urbano čebelarstvo kot razvojni potencial« z razglasitvijo čebelam najprijaznejše občine v letu 2020 // 7. Round table »Urban beekeeping as a development potential« and Announcement of the Bee-friendliest Municipality in 2020
12:30 Sklepne besede // Final words

Posvet bo potekal preko spletne aplikacije ZOOM, pridružite se lahko tukaj.

Vir in povezava: http://www.ljubljana.si/